RMNO

De Raad voor Ruimtelijk-, Millieu-, en Natuuronderzoek te Den Haag, adviesorgaan voor VROM en andere ministeries, kocht in 2003 bij veiling het immense doek (3 x 5 meter) "De wereld zoals kinderen die wensen". Het doek en de teksten werden gemaakt door kinderen van SasProdukties onder begeleiding van Saskia van Haeren.

De opbrengst ging naar Unicef.

De RMNO zette het doek en de daaraan gepaarde visies van de kinderen in als basis en advies voor een politieke conferentie over de verbetering van onze leefwereld en de 'Nieuwe Nederlanders' in 2003.

2003